Έγγραφα απόλυσης Αναπληρωτών

Σχολικού έτους 2023-24

Είσοδος στο σύστημα


Βοήθεια

Εισάγετε το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. σας.


Τα αρχεία είναι διαθέσιμα με ψηφιακή υπογραφή, για ηλεκτρονική χρήση.

Επισημαίνεται ότι για να εμφανίζεται σωστά η ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να κάνετε λήψη του εγγράφου από το φυλλομετρητή σας (browser) και όχι εκτύπωση από αυτόν.