Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην παροχή μεθοδολογιών, πόρων και εργαλείων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων στους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού που σχετίζονται με την αειφορία, με σκοπό την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών με την παγκόσμια τάση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές Ε.Ε. που θα ενισχύσει τις επαγγελματικές και παιδαγωγικές τους δεξιότητες. Το πρόγραμμα θα παρέχει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφορία στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του τουρισμού. Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης ESTET θα συμπληρωθεί από μια σειρά από εξειδικευμένους διαδραστικούς πόρους διδασκαλίας-μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφόρας ανάπτυξης από εκπαιδευόμενους της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, το περιεχόμενο του Προγράμματος θα παραδοθεί ως ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανοιχτής πρόσβασης. Το πρόγραμμά μας σκοπεύει επίσης να πραγματοποιήσει μια πιλοτική ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, βάσει των πνευματικών αποτελεσμάτων. Αυτή η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει μια διακρατική εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού και εθνικές εκπαιδευτικές συνεδρίες πολλαπλασιασμού στις χώρες εταίρους.

Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και παρέχοντάς τους προσεγγίσεις και εργαλεία για να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών ως σημαντικό αποτέλεσμα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, το έργο μας θα οδηγήσει τη διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς μεταξύ μελλοντικών επαγγελματιών του τουρισμού για έναν πιο αειφόρο τουρισμό στην  Ευρώπη.

 

--
--

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΔΕΑΜΘ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19, σας ενημερώνει για τα παρακάτω:
Η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας και η διεκπεραίωση των υποθέσεων/αιτημάτων σας είναι δυνατή μέσω

Σας παρακαλούμε να κάνετε χρήση όσο το δυνατόν της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας: https://pdeamthr.sites.sch.gr/index.php/epikinonia-main-menu/organ-til-email-ipir-main-menu?search=organogramma&task=search  τόσο για την ασφάλεια τη δική σας όσο και του προσωπικού της ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021, ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), η προσέλευση του κοινού στα Γραφεία ΠΔΕΑΜΘ, θα πραγματοποιείται  με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR test) και αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!