Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΠΔΕ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

«Αναβάθμιση εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε Φορείς Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης»

 deltypoy4 10 21

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020 της Πράξης: «Αναβάθμιση εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε Φορείς Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης», με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 € και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

   Η Πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, καθώς και στον αντίστοιχο εξοπλισμό για το σύνολο των Φορέων Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, που υποβλήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ..

   Οι ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και των φορέων εκπαίδευσης που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ, προσδιορίστηκαν μετά από εξειδικευμένη χαρτογράφηση που διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) ΑΜΘ, την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021.

   Η Πράξη περιλαμβάνει: α) Εξοπλισμό Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ), β) Ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΜΘ ,γ) Εξοπλισμό υποδομών και πληροφορικής για το σύνολο των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

 δ) Τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής για τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Σ.Υ./ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), ε) Εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.), και ζ) Τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής για την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ.

Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης έχει οριστεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   Για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση της Πράξης υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

   Θερμές ευχαριστίες για την ιδιαίτερη συμβολή τους στους συνεργάτες μου, Βασιλική Τσιωνά, Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής και Ερρίκο Αυγητίδη, του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΔΕ ΑΜΘ, στον Βασίλειο Πιτσινίγκο, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π της Περιφέρειας ΑΜΘ, σε όλα τα στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ιδιαίτερα στους Σωκράτη Χατζηκωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Μονάδας Β2 και Παναγιώτα Σαμπάνη, Προϊσταμένη της Μονάδας Α.

Θερμές ευχαριστίες, επίσης, στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως και στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κο Χρήστο Μέτιο, για την αποδοχή και την υποστήριξη της πρότασής μας.

   Μετά την ολοκλήρωση της Πράξης, οι εμπλεκόμενες Σχολικές Μονάδες καθώς και οι Φορείς Εκπαίδευσης που υπάγονται στην ΠΔΕ ΑΜθ, θα έχουν καλυμμένες τις ανάγκες τους σε εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό, γεγονός που θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου  τους, προς όφελος των μαθητών και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κωνσταντίνος Μπαντίκος, Μ.Ed.

--
--

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΔΕΑΜΘ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19, σας ενημερώνει για τα παρακάτω:
Η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας και η διεκπεραίωση των υποθέσεων/αιτημάτων σας είναι δυνατή μέσω

Σας παρακαλούμε να κάνετε χρήση όσο το δυνατόν της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας: https://pdeamthr.sites.sch.gr/index.php/epikinonia-main-menu/organ-til-email-ipir-main-menu?search=organogramma&task=search  τόσο για την ασφάλεια τη δική σας όσο και του προσωπικού της ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021, ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), η προσέλευση του κοινού στα Γραφεία ΠΔΕΑΜΘ, θα πραγματοποιείται  με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR test) και αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!