Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ο πρώτος οδηγός που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  ESTET με τίτλο:

«Ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού»,  με κωδικό 2020-1-PL01-KA202-081845

είναι ο εξής: «Εννοιολογικό Πλαίσιο για την ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού» (IO1)

Ο οδηγός έχει οριστικοποιηθεί και είναι διαθέσιμος στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, ελληνική, ιταλική και πολωνική γλώσσα.

Μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην εξής διεύθυνση: http://estet-project.com/#intellectual-outputs

Ο συγκεκριμένος οδηγός αναπτύχθηκε, βάσει των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τη διενέργεια βιβλιογραφικής έρευνας και τη συγκρότηση των ομάδων εστίασης της κάθε χώρας, για την παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης και εποπτείας στον εντοπισμό, την περιγραφή και την επικύρωση του συνόλου των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη στον τουρισμό και τις δυνατότητες ένταξής τους στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τον τομέα του τουρισμού.

Τα επόμενα βήματα του έργου μας είναι:

  • Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου μαθησιακών πόρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό
  • Πιλοτική εφαρμογή με μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την βελτίωση του παραδοτέου
  • Ανάπτυξη προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης
--
--

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΔΕΑΜΘ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19, σας ενημερώνει για τα παρακάτω:
Η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας και η διεκπεραίωση των υποθέσεων/αιτημάτων σας είναι δυνατή μέσω

Σας παρακαλούμε να κάνετε χρήση όσο το δυνατόν της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας: https://pdeamthr.sites.sch.gr/index.php/epikinonia-main-menu/organ-til-email-ipir-main-menu?search=organogramma&task=search  τόσο για την ασφάλεια τη δική σας όσο και του προσωπικού της ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021, ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), η προσέλευση του κοινού στα Γραφεία ΠΔΕΑΜΘ, θα πραγματοποιείται  με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR test) και αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!