Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκυκλίου μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων για μετάθεση και οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητάς της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από τη Δευτέρα 5/12/2022 έως και την Παρασκευή 09-12-2022 στο κεντρικό email (pdeamthr@sch.gr) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

 xlsx007_ΟΡΙΣΤΙΚΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ_ΕΕΠ_ΕΒΠ12.43 KB05/12/2022, 11:14

xlsx006_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΗ_ΕΕΠ_ΕΒΠ11.82 KB05/12/2022, 11:14

Πληροφορίες - Διευκρινίσεις
2531083510 (εσωτ. 131) – Αναστασία Ροδιάτη

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ: 5184992, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

pdfΑπόφαση (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)02/09/2022, 13:35