Κυριακή, Φεβρουάριος 05, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με Αρ. πρ. 2.4/12314/10-12-2020, ΑΔΑ: 902Μ46ΜΤΛΗ, «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»  και κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων από τα ΕΠΑ.Λ. ανακοινώνουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων. Μαθητεία.rar

Η ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης θα γίνει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.