Κυριακή, Φεβρουάριος 05, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας (Γ2) της  Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ο πίνακας απορριπτέων.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 20 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr – Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πατώντας εδώ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει συμπληρωθεί η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ - ΕΒΠ με τα συγκεκριμένα σημεία:

    • Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης. Η δήλωση βέβαια αυτή εμπεριέχεται στο δεύτερο σημείο της αίτησης.

    • Δεν απολύθηκα από θέση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου  του Δημόσιου Τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι σήμερα Πέμπτη 29-08-2019 και ώρα 15:30 ισχύουν ως έχουν .

Οι υποψήφιοι από σήμερα Πέμπτη 29-08-2019 και ώρα 15:31 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το έντυπο [ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ] που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα μας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ - ΕΒΠ

Ανακοινώνεται ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2019-2020 θα διενεργηθούν βάσει των εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ πινάκων κατάταξης σχολικού έτους 2018-2019.

Η προθεσμία για την εν λόγω υποβολή ορίζεται αυστηρά από Πέμπτη 29-08-2019 έως και την Δευτέρα 02-09-2019.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της 133083/Ε4/28-08-2019 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούμε όλα τα εγγεγραμμένα στους εγκεκριμένους από το ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης σχολικού έτους 2018-2019 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων στις περιοχές του γεωγραφικού χώρου ευθύνης μας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατόν η υπηρεσία να προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκρίνεται ως μοναδικός τρόπος αποστολής τους το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η αίτηση-δήλωση που θα υποβληθεί στο email της υπηρεσίας μας, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, σαρωμένη (scan) και να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα αποσταλεί η αίτηση- δήλωση θα πρέπει να έχει την εξής δομή και να αναγράφονται στο:
ΘΕΜΑ :[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]-[ΚΛΑΔΟΣ]-[ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ]-ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΠΕ21- ΕΕΠ -ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

ΣΩΜΑ ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: να αναγράφεται το παρακάτω κείμενο :
«Σας επισυνάπτουμε αίτηση –δήλωση προτίμησης και φωτοαντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου)».

Επισημάνσεις: 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στην ΠΔΕ στους πίνακες της οποίας είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Αιτήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
3. Δεν δύνανται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση αναπληρωτές που τους έχει καταγγελθεί η σύμβαση ή έχουν ήδη διορισθεί.
4. Ιδιαίτερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 13 του μέρους Ε΄:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ της αρ. πρωτ.56267/Ε4 /05-04-2018

ΥΑ.: «Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Εντός της ορισμένης προθεσμίας (29/8-2/9/2019), παρακαλούμε να πληροφορηθείτε, από την επίσημη Ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://pdeamth.gr/index.php/proto-aitis-dil-periox-evp-eep τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή σας.
Σε περίπτωση μη εύρεσης των στοιχείων σας, να επικοινωνήσετε άμεσα με την υπηρεσία μας, στα τηλέφωνα 25310-83510 και 25310-83533.

Συν.: 

Εγκύκλιος πρόσκλησης ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ.docx

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ.pdf

Οριστικός πίνακας ΕΕΠ 

Οριστικός πίνακας ΕΒΠ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ