Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021.

Σχετ.: α)To υπ΄αριθμ. πρωτ. 22559/7.4.2022 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών
          β) To υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/38861/2917/18.4.2022 αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

pdfΛήψη Συνημμένου606.20 KB26/04/2022, 11:07

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

pdfΛήψη Συνημμένου (Οδηγίες)727.59 KB26/04/2022, 11:08

5155
ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ