Δευτέρα, Αύγουστος 15, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023».
Σας διαβιβάζουμε το από 10-5-2022 δελτίο τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές.
Το δελτίο τύπου παρακαλούμε να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και στους πίνακες ανακοινώσεων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ με ευθύνη των Δ/ντών, όπως και στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

pdf3_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΤΕΦΑΑ_2022.pdf73.23 KB

5799
--