Κυριακή, Μαϊος 28, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σας αποστέλλουμε την ανακοινοποίηση στο ορθό της αριθ. πρωτ. 55292/Ε2/16-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) εγκυκλίου μετατάξεων και παρακαλούμε για την κοινοποίησή της.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ
Γενική Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου ΠΕ & ΔΕ

pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ_2022_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2.pdf2.15 MB

6207
ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2