ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σε συνέχεια της συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) - Πράξη 1η/19-07-2022 - αναρτούμε πίνακες δεκτών και μη δεκτών  υποψηφίων  στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν  κατ’ αλφαβητική σειρά και στον πίνακα μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων που απορρίφθηκαν και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά στο χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτής ή μη δεκτής με αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών ενστάσεων από τη Τετάρτη 20-07-2022  και ώρα  00:00  έως την Παρασκευή 22-07-2022 και ώρα 15:00.

xlsxΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ11.09 KB19/07/2022, 10:49
xlsxΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ9.78 KB19/07/2022, 10:50

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

--
--