Κυριακή, Μαϊος 28, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε συνέχεια της συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) - Πράξη 2η/25-07-2022 – αναρτούμε Αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών  υποψηφίων  στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν  κατ’ αλφαβητική σειρά, μετά την εξέταση των  υποβληθεισών ενστάσεων, όπου στον πίνακα μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων που απορρίφθηκαν και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

xlsxΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ11.17 KB26/07/2022, 08:04

xlsxΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ9.69 KB26/07/2022, 08:04

--
--