Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε συνέχεια της συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης - Πράξη 3η/01-08-2022 - αναρτούμε:

  • Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης - κατά κλάδο, ειδικότητα και φθίνουσα σειρά - των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2022-2023, μετά την εξέταση των ενστάσεων και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες, περί μοριοδότησης προϋπηρεσίας , οι οποίες μας απεστάλησαν από την ΔΕΠΠΣ.
  • Πίνακα με τις ημερομηνίες και τις ώρες (πρόγραμμα συνεντεύξεων), κατά τις οποίες οι δεκτοί υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2022-2023 καλούνται σε συνέντευξη.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/antio   


            Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

xlsxΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ14.49 KB01/08/2022, 11:41 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

--
--