Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων αναρτούμε προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης - κατά κλάδο, ειδικότητα και φθίνουσα σειρά - των  υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

xlsxΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΘ23.29 KB08/08/2022, 17:42

--
--