Κυριακή, Φεβρουάριος 05, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 και 126437/Ε2/14-10-2022 εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις έως και την Παρασκευή 25-11-2022 στο κεντρικό e-mail (pdeamthr@sch.gr) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους.

Πληροφορίες - Διευκρινίσεις

2531083510 (εσωτ. 131) – Αναστασία Ροδιάτη

xlsxΑίτηση για μετάθεση εκπ/κων ΔΕ από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ11.28 KB23/11/2022, 06:56

xlsxΑίτηση για μετάθεση εκπ/κων ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ11.29 KB23/11/2022, 06:57

--
--