Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση, για διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  ότι θα πρέπει να υποβάλλουν από 10/10/2019 έως 16/10/2019 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής
  3. Πιστοποιητικό ειδικότητας (1ης ή 2ης) κολύμβησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ. ΠΕ11 ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020.pdf

--
--