Τρίτη, Μαϊος 24, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

06-11-20 Ενημέρωση εκλογέων της 7/11/2020

Σχετ.: το υπ’ αριθ. Φ.350 / 66 / 151441 /E3/06-11-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης-11-2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτισθεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία, περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.

ΑΠΥΣΠΕ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ (32)

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε. (11)

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (5)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.  ΔΗ.ΣΥ/Α.Κ.Ε. (9)

ΑΠΥΣΔΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. (15)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (25)

Δ.Α.Κ.Ε.  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. (7)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (Π.Ε.Κ.) (12)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ, ΣΑΚΕ & Συνεργαζόμενοι/ες) (16)

ΠΥΣΕΕΠ

Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. Α.Μ.Θ. Βαϊτσούδη Βιργινία του Ηλία

 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. Α.Μ.Θ. Τσιακπίνη Λαμπρινή του Χρήστου

 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. Α.Μ.Θ. Τσιγγέλη Ιωάννα του Νικολάου

--
--