Κυριακή, Αύγουστος 14, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ “POMELO

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «POMELO: Η δύναμη της φωνής, της μελωδίας και της διαφορετικότητας», στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος, έχει ολοκληρωθεί! 

Τα τελευταία 2 χρόνια, οργανισμοί από διάφορα μέρη της Ευρώπης ένωσαν τις δυνάμεις και τον ενθουσιασμό τους για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό για τους εργαζομένους με τη νεολαία, με σκοπό να τους βοηθήσουν να προωθήσουν την ένταξη μέσω της μουσικής.

Η κοινοπραξία του προγράμματος POMELO αποτελείται από 6 καταρτισμένους και έμπειρους εταίρους:

2 Ιταλούς εταίρους: PRISM impresa sociale, τον συντονιστή του έργου και PMF research με το ρόλο του τεχνικού εταίρου, από την Πολωνία το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών SAN, από την Κύπρο η ΜΚΟ MUS-E, από την Ελλάδα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και τέλος από την Τσεχία η PELICAN.

Μετά από 2 χρόνια εργασίας, μπορείτε πλέον να βρείτε χρήσιμα και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία (ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος POMELO website. Αρχικά, οι εταίροι του POMELO ερεύνησαν διεξοδικά τη βιβλιογραφία, παρέχοντας μια ισχυρή επιστημονική βάση για όλα τα αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν. Αναλυτικότερα το παραγόμενο υλικό που δημιουργήθηκε είναι:

- Χάρτης δεξιοτήτων, που παρέχει μια επισκόπηση όλων των δεξιοτήτων που αποκτώνται από εργαζόμενους με τη νεολαία ή νέους μετανάστες μέσω της χρήσης της μουσικής.

- 3 παιχνίδια πληροφοριών, μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα δεδομένα για διαφορετικούς πολιτισμούς, παραδόσεις και γλώσσες του κόσμου.

- Εκπαιδευτικό Πακέτο για κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και γενικότερα εργαζόμενους με τη νεολαία, για την προώθηση της ένταξης και της διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικές τάξεις με τη χρήση της μουσικής.

- Σετ εκπαίδευσης για νέους της τοπικής κοινότητας και τη νεολαία μεταναστών, με πρακτικά παραδείγματα πώς η μουσική μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην ένταξη και στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, προωθώντας την καθημερινή έκφραση.

- Οδηγός αναπαραγωγής πολυμέσων, ο οποίος βασίζεται στο EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων), και είναι ένα διαδικαστικό έγγραφο που περιέχει μια λεπτομερή περίληψη του έργου και περιλαμβάνει τις παιδαγωγικές μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν.

Εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι σε όλη την Ευρώπη συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου POMELO σε πιλοτικές δοκιμές, εκδηλώσεις και συνέδρια.

Στις 19 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως το τελικό διεθνές συνέδριο, στο οποίο παρουσιάστηκαν, από όλους τους εταίρους, το POMELO και τα αποτελέσματά του. Ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή ήταν μεγάλη! Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου υλοποιήθηκαν εργαστήρια και τα εργαλεία μουσικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης μείωσαν τη φυσική και πολιτιστική απόσταση των συμμετεχόντων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι εταίροι του έργου διοργάνωσαν επίσης εκδηλώσεις, στις οποίες μοιράστηκαν τα αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος με τους εργαζομένους με τη νεολαία.

Το πρόγραμμα μπορεί να τελειώνει επίσημα στις 31 Μαρτίου 2021, αλλά ο ιστότοπος θα διατηρηθεί και μετά το τέλος του. Στην επίσημη ιστοσελίδα του POMELO είναι αναρτημένο όλο το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό και θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους όσους ενδιαφέρονται.

Επισκεφτείτε μας : https://pomelo-project.eu/el/

Η ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων      

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

--
--