Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε συνέχεια της συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης - Πράξη 4η/05-08-2021 - αναρτούμε:

-             Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης - κατά κλάδο, ειδικότητα και φθίνουσα σειρά - των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2021-2022, μετά την εξέταση των ενστάσεων κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα δεκτών υποψηφίων στην οικεία διαδικασία επιλογής.

-             Πίνακα με τις ημερομηνίες και τις ώρες (πρόγραμμα συνεντεύξεων), κατά τις οποίες οι δεκτοί υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 καλούνται σε συνέντευξη.

Η συνέντευξη θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης,  για την οποία θα τους κοινοποιηθεί έγκαιρα, στον λογαριασμό ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, ο σχετικός σύνδεσμος.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ.pdf

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

--
--