Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων  ειδικών συνεργατών στις Μουφτείες της Θράκης.

Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με  δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος.

Έργο των ειδικών συνεργατών, είναι:

α) η παροχή προφορικών και γραπτών ειδικευμένων νομικών συμβουλών στον  Μουφτή,

β) η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποφάσεων του Μουφτή,

γ) η υποβοήθηση όλων των εργασιών της Μουφτείας,

δ) η κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών αναγκών και

ε) η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τον Μουφτή.

Στην προκήρυξη  αναφέρονται  οι  θέσεις, τα  απαιτούμενα   προσόντα πρόσληψης, η  προθεσμία, ο τόπος υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής, τα  αναγκαία  δικαιολογητικά, η διαδικασία  επιλογής και  διενέργειας της  συνέντευξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  έχει αναρτηθεί  στον δικτυακό ιστότοπο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pdeamth.gr).

ΦΕΚ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.docx

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.docx

 

--
--