Επιδότηση Μαθητευόμενων, Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους -
Τάξης Μαθητείας σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ Β'4531/01.10.2021

9606
--