Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα ΕΠΕΣ στο συνημμένο αρχείο.

Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος  Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

9674
--