Στις 20-24 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : Διδασκαλία μαθητών στο φάσμα του αυτισμού σε σχολεία γενικής παιδείας. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+/ ΚΑ2 / Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Κατάρτιση (κωδ. 2019-1-RO01-KA202-063957), στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως εταίρος και έχει τίτλο: «Αποτελεσματική μεθοδολογία διδασκαλίας παιδιών στο φάσμα του αυτισμού». Διαβάστε περισσότερα...

--
--