Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ενημέρωση για "Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και συνημμένο πίνακα excel με τα παραρτήματα αυτής".

pdfΕΙΔΙΚΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2_ΕΕΠ-ΕΒΠ_8-12_Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ.pdf944.51 KB

xlsxΕΕΠ_ΕΒΠ_Παραρτήματα_Ειδικής.xlsx25.17 KB

13402
Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ