Κυριακή, Μαϊος 28, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Οι προσληφθέντες  καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 στην οικία Διεύθυνσης τοποθέτησης τους, Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά  την ανάληψη υπηρεσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αντίστοιχη διεύθυνση.

Με εκτίμηση

Κουκουζέλης Μάριος

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων

Περιφερειακή Διεύθυνση  Α/Θμιας & Β/θμιας

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κομοτηνή Τ.κ.69133

Tηλ.: 2531083510 (εσωτερικό 112)

pdf1376_869Г_01-02-2022.pdf321.15 KB

 

1376
Ω3ΨΕ46ΜΤΛΗ-Δ7Υ