Κυριακή, Φεβρουάριος 05, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. Αν. Μακεδονίας Θράκης

Από τις εκλογές  της  20ης Δεκεμβρίου 2022, για την ανάδειξη των  αιρετών  εκπροσώπων  στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων υπαλλήλων για το ΠΥΣΔΙΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προέκυψαν τα εξής :

α.  Εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων : 170

β.  Ψήφισαν :  115

γ.  Δεν ψήφισαν: 55

δ. ΄Εγκυρα  ψηφοδέλτια :   115

ε. ΄Ακυρα ψηφοδέλτια : 0

στ. Λευκά ψηφοδέλτια: 10

Καθένας από τους μεμονωμένους υποψήφιους του ΠΥΣΔΙΠ των μονίμων υπαλλήλων έλαβε τους παρακάτω ψήφους : 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ : 17

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ : 22

ΤΣΑΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ : 28

ΤΣΙΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ : 38

Από τις εκλογές  της  20ης Δεκεμβρίου 2022,  για την ανάδειξη των  αιρετών εκπροσώπων  στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  υπαλλήλων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για το ΠΥΣΔΙΠ  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προέκυψαν τα εξής :

α.  Εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων : 22

β.  Ψήφισαν : 16 

γ.  Δεν ψήφισαν: 6

δ. ΄Εγκυρα  ψηφοδέλτια :  16   

ε. ΄Ακυρα ψηφοδέλτια : 0      

Καθένας από τους μεμονωμένους υποψήφιους του ΠΥΣΔΙΠ των υπαλλήλων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)  έλαβε τους παρακάτω ψήφους : 

ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : 10

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ            : 6

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια της Εκπαίδευσης  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  κα Κοσμίδου Μαριγούλα  και ο Συντονιστής της Μειονοτικής Εκπαίδευσης  κος Συμεωνίδης Βασίλειος υποδέχτηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2022, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης στην Κομοτηνή, την εκπρόσωπο της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα κα Γιούμικο Χαγιασάκα.

Παρουσία της εκπαιδευτικού κας Ηλιάδου Αναστασίας, η οποία επιφορτίστηκε με την επίσημη μετάφραση, συζητήθηκαν θέματα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Υποκατηγορίες