Πέμπτη, Μαϊος 19, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι τρεις ημερίδες παρουσίασης καλών διδακτικών πρακτικών πληροφορικής με τίτλο:

“Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι:
Καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Πληροφορικής”

που διοργάνωσαν οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Πληροφορικής δεκαεπτά ΠΕΚΕΣ όλης της Ελλάδας, Αν.Μακεδονίας-Θράκης (Γ. Φωτιάδου), 2ο Αττικής (Κ. Μαραγκός), 3ο Αττικής (Κ. Μάλαμας), 4ο Αττικής (Π. Παπαλεωνίδα), 6ο Αττικής (Σ. Ζιώβας), Δυτ.Ελλάδας (Σ. Παπαδάκης), Δυτ.Μακεδονίας (Δ. Τζήμας), Ηπείρου (Α. Μπασούνας), Θεσσαλίας (Α. Καπανιάρης), 1ο Κεντρ. Μακεδονίας (Γ. Αλεξούδα), 2ο Κεντρ.Μακεδονίας (Σ.Τζελέπη), 3ο Κεντρ.Μακεδονίας (Ε. Μπαμπαλώνα), 4ο Κεντρ.Μακεδονίας (Γ. Αλεξούδα-Σ.Τζελέπη-Ε. Μπαμπαλώνα), Κρήτης (Γ. Πανσεληνάς), 1ο και 2ο Νοτίου Αιγαίου (Κ. Ζέρβας) και Πελοποννήσου (Ε. Λιακοπούλου), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
1. Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 ώρες 17:00-20:30. Διδακτικές πρακτικές για το Δημοτικά Σχολεία και τα ΣΜΕΑΕ (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)
2. Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 ώρες 17:00-20:30. Διδακτικές πρακτικές για τα Γυμνάσια (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)
3. Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 ώρες 17:00-20:30. Διδακτικές πρακτικές για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το υλικό των ημερίδων:
Παρουσιάσεις-Πρόγραμμα:
1. Ημερίδα Δημοτικού και ΣΜΕΑΕ: https://blogs.sch.gr/pekespelop/?p=1343
2. Ημερίδα Γυμνασίου: https://pekes.pdekritis.gr/ημερίδες-πε86-γυμνάσιο
3. Ημερίδα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2734
Video στο youtube:
1. Ημερίδα Δημοτικού και ΣΜΕΑΕ: https://youtu.be/uORYhdukecA
2. Ημερίδα Γυμνασίου: https://youtu.be/Fzhe86h_lJU
3. Ημερίδα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: https://youtu.be/r-Qbsm4YXDc

Λήψη Αφίσας