Σάββατο, Ιούνιος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Κατά την επίσκεψή της στον ακριτικό Έβρο (05-03-2020) η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως, συνοδεία Βουλευτών και Δημάρχων της περιοχής, καθώς και στελεχών εκπαίδευσης, είχε την ευκαιρία να λάβει μια καλή εικόνα των εκπαιδευτικών δομών. Επισκέφτηκε το Κέντρο Ειδικής Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, όπου στεγάζονται Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Γυμνασιακού επιπέδου και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Σουφλίου, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  το 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας, το Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζίων, το 2ο Νηπιαγωγείο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου (ολοήμερα τμήματα). Παρά το ιδιαίτερα ασφυκτικό πρόγραμμα, της δόθηκε η δυνατότητα να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Άκουσε τις απόψεις τους, τις προτάσεις, τους προβληματισμούς και ενημέρωσε την εκπαιδευτική κοινότητα για τις επερχόμενες αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο σ` ένα ευρύ φάσμα θεμάτων

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Πρόσκληση.pdf