Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Λήψη αρχείου

Φ.15.1/11435Β
ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr