Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι επιθυμούν βελτίωση θέσης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας, να καταθέσουν δήλωση προτίμησης στην υπηρεσία μας, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ- εάν υπάρχουν), στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από 08-07-2024 έως 12-07-2024 και ώρα 15:00μ.μ.

Επισυνάπτεται  η με υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.20/7065/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΧΠ46ΜΤΛΗ-Λ7Ι) Ανακοινοποιημένη  Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: «Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης», όπως ισχύει.

Λήψη αρχείου: Δήλωση Προτίμησης.docx

Φ.20/7065
ΩΦΧΠ46ΜΤΛΗ-Λ7Ι
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr