Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους - Μαθητεία

Με το παρόν σας επισυνάπτουμε τα εξής έγγραφα:

1. Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.138797/Κ5/1-11-2021 

2.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 140346/Κ5/3-11-2021 και 

3. Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση συντονιστή Π.Δ.Ε. - υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

Παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας. 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Παπαμανώλης

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης  και Νεολαίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 344 2478, 210 344 2275 και 210 344 2229

11324
--