Από
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Τμήμα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 142088/Α5/05-11-2021 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.

Προκήρυξη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Δελτίο Τύπου

11567
--