Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις

16 | 2024-02-26 06:33:41 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 19513/Ε2| ΑΔΑ : Ψ0ΛΚ46ΝΚΠΔ-ΓΑΩ|
10 | 2024-02-26 05:38:01 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 1573| ΑΔΑ : --|
16 | 2024-02-23 05:23:08 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 19003/Η2| ΑΔΑ : 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3|
32 | 2024-02-20 07:51:19 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 16781/Ε1| ΑΔΑ : 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ|
57 | 2024-02-15 12:07:40 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 30/ΔΕΠΠΣ| ΑΔΑ : ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η|

Διοικητικά Θέματα

196 | 2023-11-09 08:55:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : | ΑΔΑ : |
80 | 2023-11-08 13:37:27 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Β| ΑΔΑ : ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ|
76 | 2023-11-08 13:34:03 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Α| ΑΔΑ : 6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71|
75 | 2023-10-20 09:35:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
59 | 2023-10-03 06:54:15 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr