Παρασκευή, Δεκέμβριος 02, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ – ΕΕΠ.

      Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Καλεί τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (ΕΑΕ – ΕΕΠ),   που προσλήφθηκαν στα  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και περιλαμβάνονται στους πίνακες  που ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να συμπληρώσουν :

 Το «Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή» (επισυναπτόμενο αρχείο). Επισημαίνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση όλων των πεδίων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης.

       Επίσης να αποσταλούν  σκαναρισμένα:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, η οποία πρέπει να είναι ευκρινής.
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

Τα ανωτέρω να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Εmail: pdeamthr@sch.gr το αργότερο έως Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 .

 

Συνημμένα:

  1. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή
--
--