Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Κοσμίδου Μαριγούλα

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Περισσότερα...

Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
α) τη νομική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτήν σε θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων,
β) τη νομική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου,
γ) τη σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια δικαστήρια και σε ανεξάρτητες αρχές,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

2023

Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

 • Τμήμα Α Διοικητικών Υποθέσεων
 • Τμήμα Β Οικονομικών Υποθέσεων
 • Τμήμα Γ Προσωπικού
 • Τμήμα Δ Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών
 • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Περισσότερα...

Προϊστάμενη Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Τσιωνά Βασιλική
2531083510 (εσωτ: 122)
Προϊσταμένη Τμήματος Α’ (Διοικητικών Υποθέσεων)
Ιωαννίδου Καλλιόπη
2531083550 (εσωτ: 105)
Προϊστάμενη Τμήματος Β’ (Οικονομικών Υποθέσεων)
Καραγεωργίου Αρχοντούλα
2531083550 (εσωτ: 125)
Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ (Προσωπικού)
Ιωάννου Αντώνιος
2531083530 (εσωτ: 106)
Προϊστάμενος Τμήματος Δ’ (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών)
Αυγητίδης Έρικ
2531083510 (εσωτ: 113)

2023

Υπηρεσιακά Συμβούλια

 • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
 • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
 • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
 • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
Περισσότερα...
2023

Εποπτευόμενες Υπηρεσίες

 • Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης
 • Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
 • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
 • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Περισσότερα...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΔιεύθυνσηΤηλέφωνοE-mailΙστοσελίδαΤαχ. Διεύθυνση
ΔΔΕ Δράμας 2521351225 mail@dide.dra.sch.gr https://dide.dra.sch.gr Διοικητήριο Δράμας Τ.Κ. 66133
ΔΔΕ Έβρου 2551355379 mail@dide.evr.sch.gr https://dide.evr.sch.gr Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη Τ.Κ. 68132
ΔΔΕ Καβάλας 2513503530 mail@dide.kav.sch.gr https://dide-new.kav.sch.gr Εθ. Αντίστασης 20, Καβάλα Τ.Κ 65110
ΔΔΕ Ξάνθης 2541350304 mail@dide.xan.sch.gr https://dide.xan.sch.gr Διοικητήριο, Ξάνθη Τ.Κ 67133
ΔΔΕ Ροδόπης 2531084381 mail@dide.rod.sch.gr  https://dide.rod.sch.gr Στ. Κυριακίδη 91, Κομοτηνή Τ.Κ 69132

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΔιεύθυνσηΤηλέφωνοE-mailΙστοσελίδαΤαχ. Διεύθυνση
ΔΠΕ Δράμας 2521351426 mail@dipe.dra.sch.gr https://dipe.dra.sch.gr Διοικητήριο Δράμας Τ.Κ. 66133
ΔΠΕ Έβρου 2551355344 mail@dipe.evr.sch.gr https://dipe.evr.sch.gr Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη Τ.Κ 68132
ΔΠΕ Καβάλας 2510291520 mail@dipe.kav.sch.gr http://dipe.kav.sch.gr Εθ. Αντίστασης 20, Καβάλα Τ.Κ 65110
ΔΠΕ Ξάνθης 2541350383 mail@dipe.xan.sch.gr https://dipe.xan.sch.gr Διοικητήριο, Ξάνθη Τ.Κ 67133 Τ.Θ.145
ΔΠΕ Ροδόπης 2531035718 mail@dipe.rod.sch.g  https://dipe.rod.gr Στ. Κυριακίδη 91, Κομοτηνή Τ.Κ 69132

 

ΚΕΔΑΣΥ ΠΔΕΑΜΘ
Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΟνομασίαΠόληΤηλέφωνοEmailΤαχ. Διεύθυνση
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Δράμας Δράμα 2521076511 mail@kesy.dra.sch.gr
Τέρμα Ιωνίας, Νέα Αμισός Δράμας 661 00
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Έβρου Αλεξανδρούπολη 2551080170 kesyevr@sch.gr 1ο Χλμ Αλεξ/πολης, Μάκρη 681 00
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Καβάλας Καβάλα 2513503471
mail@kesy.kav.sch.gr Εθ. Αντίστασης 20, Καβάλα Τ.Κ 65110
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ξάνθης Ξάνθη 2541083691 mail@kesy.xan.sch.gr Εκτενεπόλ, Ξάνθη 67100
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ροδόπης Κομοτηνή 2531081288  mail@kesy.rod.sch.gr Μ. Μπότσαρη 1, Κομοτηνή Τ.Κ 69132

 Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10η Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθμ.4823/2021 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΔΕΑΜΘ
Στοιχεία Επικοινωνίας Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΟνομασίαΤηλέφωνοEmailΤαχ. Διεύθυνση
Κ.Ε.ΠΕ.Α.Βιστωνίδας 2541096926 mail@kesy.dra.sch.gr Σέλινο Τ.Κ 67164 Σέλινο Ξάνθης
Κ.Ε.ΠΕ.Α.Μαρώνειας 2533022596 kesyevr@sch.gr Ίμερος ΤΚ:69400 Ίμερος Ροδόπης
Κ.Ε.ΠΕ.Α.Παρανεστίου 2524021005 mail@kesy.kav.sch.gr Παρανέστι ΤΚ:66035 Παρανέστι Δράμας
Κ.Ε.ΠΕ.Α.Φιλίππων 2510516661 mail@kesy.xan.sch.gr Φίλιπποι ΤΚ:64003 Φίλιπποι Καβάλας
Κ.Ε.ΠΕ.Α.Σουφλίου 2554024118  mail@kesy.rod.sch.gr Παπαναστασίου 3 ΤΚ:68400 Σουφλί Έβρου

 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΠΔΕΑΜΘ
Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΌνομαΤηλέφωνοEmailΔιεύθυνση ΙστότοπουΤαχ. Διεύθυνση
ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΑΜΘ 2531083510 pekesamth@sch.gr https://pdeamthr.sites.sch.gr Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή Τ.Κ. 69100

 

2023
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr