Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Προσωπικό ΔΔΕ Καβάλας

34 Υπάλληλοι
ΤμήμαΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο-EmailΑρμοδιότητες
ΔΔΕΕμμανουηλίδης Δανιήλ
Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
2513503530
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Σύμβουλοι ΕκπαίδευσηςΖήση Αντιγόνη
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Οικονομίας
2513503627
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101010)
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2151020)
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101020)
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ (2150095)
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2151009)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ (2156010)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (2111010)

Σύμβουλοι ΕκπαίδευσηςΑνταμπούφης Νικόλαος
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών
2513503543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2151010)
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (2103010)
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (2135001)
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΕΙΟ (2101021)
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2151030)
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101040)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (2153010)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ (2103050)

Σύμβουλοι ΕκπαίδευσηςΧρυσομαλίδης Γρηγόριος
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής
2513503543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2151010)
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (2103010)
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (2135001)
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΕΙΟ (2101021)
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2151030)
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101040)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (2153010)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ (2103050)

Σύμβουλοι ΕκπαίδευσηςΖωγραφάκη Μαρία
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων
2513503543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101011)
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101030)
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (2101032)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (2155010)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2105010)
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (2101035)

Α' Διοικητικών ΥποθέσεωνΚαλαϊτζιάν Μαρί
Προϊστάμενη Τμήματος Α’ Διοικητικού
2513503546
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Εμπιστευτικό πρωτόκολλο
Οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων και διαγωνισμών  (Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ΚΠΠ, Μουσικό, ΑΣΕΠ)
Μετακινήσεις ERASMUS (ΦΕΚ 625/27-02-2020)
Χωροταξική κατανομή μαθητών (e-eggrafes μαθητών ΓΕΛ ΕΠΑΛ)
Σχολικές μεταβολές
Διαχείριση ψηφιακών υπογραφών
ΠΣΕΑ
Σχολικές επιτροπές
Διαχείριση κρουσμάτων Covid-19 / Αναστολή λειτουργίας τμημάτων / τάξεων / σχολείων

Α' Διοικητικών ΥποθέσεωνΜαρκαντωνάκη Μαρία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503545
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Πρωτόκολλο - Αρχείο – Αλληλογραφία
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές, εκδρομές,  μετακινήσεις (ΦΕΚ 456/13-02-2020)
Έλεγχος ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΣΕΑ
Γνησιότητα τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιδιωτική εκπαίδευση/Φροντιστήρια/Εποπτεία ιδιωτικών  σχολείω
Τήρηση αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν
Τράπεζα Θεμάτων (Υπεύθυνος ΔΔΕ)

Α' Διοικητικών ΥποθέσεωνΓερακίνης Κωνσταντίνος
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503545
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Πρωτόκολλο - Αρχείο – Αλληλογραφία
Διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας
Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων

Α' Διοικητικών ΥποθέσεωνΠαπαδοβασιλάκη Πηνελόπη
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503546
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Πρωτόκολλο - Αρχείο – Αλληλογραφία
Εμπιστευτικό πρωτόκολλο
Διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας
Οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων και διαγωνισμών  (Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ΚΠΠ, Μουσικό, ΑΣΕΠ κτλ.)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές, εκδρομές, μετακινήσεις (ΦΕΚ 456/13-02-2020)
Μετακινήσεις ERASMUS (ΦΕΚ 625/27-02-2020)
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων
Σχολικές μεταβολές
Τήρηση αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν
Παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Σχολικές επιτροπές
Διαχείριση κρουσμάτων Covid-19 / Αναστολή λειτουργίας τμημάτων/τάξεων/σχολείων

Α' Διοικητικών ΥποθέσεωνΠεσκελίδης Σάββας
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503546
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων και διαγωνισμών  (Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ΚΠΠ, Μουσικό, ΑΣΕΠ κτλ.)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές, εκδρομές,  μετακινήσεις (ΦΕΚ 456/13-02-2020)
Μετακινήσεις ERASMUS (ΦΕΚ 625/27-02-2020)
Έλεγχος ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Χωροταξική κατανομή μαθητών (e-eggrafes μαθητών ΓΕΛ ΕΠΑΛ)
Γνησιότητα τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Iδιωτική εκπαίδευση/Φροντιστήρια/Εποπτεία ιδιωτικών σχολείων
Τράπεζα Θεμάτων (Υπεύθυνος ΔΔΕ)

Β' Οικονομικών ΥποθέσεωνΧλιάρα Μαρία
Προϊσταμένη Τμήματος Β' Οικονομικού
2513503562
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Τακτική μισθοδοσία
Ταμεία, Επιμίσθια Εξωτερικού,
Χορήγηση Μ.Κ.
Χορηγήσεις Επιδομάτων (Θ.Ε., Προβληματικών Περιοχών, Οικογενειακών, κ.α.)
Στατιστικά (ΕΛΣΤΑΤ)
ΔΑΥΚ συνταξιούχων
Έλεγχος - Καταγραφή αναλυτικών Οικονομικών στοιχείων (κρατήσεις ταμείων  από το 2002)
 Υπολογισμός Αναδρομικού Διορισμού
΄Έκδοση όλων των συναφών Βεβαιώσεων

Β' Οικονομικών ΥποθέσεωνΚατσικά Ευμορφία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503562
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Τακτική μισθοδοσία
Ταμεία, Επιμίσθια Εξωτερικού
Χορήγηση Μ.Κ.
Χορηγήσεις Επιδομάτων (Θ.Ε., Προβληματικών Περιοχών, Οικογενειακών, κ.α.)
Στατιστικά (ΕΛΣΤΑΤ)
ΔΑΥΚ συνταξιούχων
Έλεγχος και καταγραφή αναλυτικών Οικονομικών στοιχείων (κρατήσεις ταμείων από το 2002)
Υπολογισμός Αναδρομικού Διορισμού, ΄Εκδοση όλων των συναφών Βεβαιώσεων κ.τ.λ.

Β' Οικονομικών ΥποθέσεωνΙωαννίδης Βασίλειος
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503562
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Δ.Δ.Ε. Καβάλας.
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνιαία Δ/νσης ΔΕ Καβάλας
Προμήθειες πάσης φύσεως υλικών

Β' Οικονομικών ΥποθέσεωνΔήμου Πολυξένη
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503562
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Σύνταξη αρχικού Προϋπολογισμού έτους
Αιτήματα πιστώσεων
Αποφάσεις Δεσμεύσεων
Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων σε μηνιαία βάση
Τήρηση Πλατφόρμας Υπουργείου Πληρωμών - Δαπανών σε μηνιαία βάση
Δικαστικές Δαπάνες, Αποζημίωση Δαπανών ΚΠΓ, Πανελλαδικών, ΑΣΕΠ, κ.ο.κ.
Υπερωρίες
Οδοιπορικά

Β' Οικονομικών ΥποθέσεωνΣπανδωνίδου Στυλιανή
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503562
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων Τακτικού Προϋπολογισμού
Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών
Έκδοση Καταστάσεων πληρωμής πρόσθετων αποδοχών (οδοιπορικά, υπερωρίες, δικαστικά,Πανελλαδικών, ΚΠΓ, ΑΣΕΠ, κ.α.).
Δήλωση Εισφορών των μισθοδοτούμενων της ΔΔΕ στον ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)

Β' Οικονομικών ΥποθέσεωνΚώστας Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503562
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Οδοιπορικά Συμβούλων Εκπ/σης

Γ' ΠροσωπικούΔεμερτζίδου Αναστασία
Προϊσταμένη Τμήματος Γ' Προσωπικού
2513503527
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υπηρεσιακές μεταβολές (Αναγνώριση προϋπηρεσιών μονίμων)
Υγειονομικές επιτροπές
Διαχείριση Μητρώου-apografi.gov.gr (Οργανόγραμμα, 5ετής 1ετής προγραμματισμός προσλήψεων, Ψηφιακά περιγράμματα, διαχείριση προσωπικού)
Αξιολόγηση προσωπικού
Κινητικότητα – ΕΣΚ
Εκλογές αιρετών- υπηρεσιακών συμβουλίων
Κατανομή προσωπικού – Ωράριο
Συντάξεις - Απολύσεις (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ)
Άδειες προσωπικού (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ)

Γ' ΠροσωπικούΠαπαδοπούλου Σμαρώ
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503526
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υπηρεσιακές μεταβολές: Mεταθέσεις – edata
Υπηρεσιακές μεταβολές: μετατάξεις, αποσπάσεις
Υπηρεσιακές μεταβολές: Προσλήψεις - Τοποθετήσεις (Βελτιώσεις - Υπεραριθμίες, μερική και ολική διάθεση)
Υπηρεσιακές μεταβολές (Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις, φύλλα μητρώου)
Πειθαρχικές υποθέσεις

Γ' ΠροσωπικούΚαραγιαννίδης Αναστάσιος
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503526
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υπηρεσιακές μεταβολές: Mεταθέσεις – edata
Υπηρεσιακές μεταβολές: μετατάξεις, αποσπάσεις
Υπηρεσιακές μεταβολές: Προσλήψεις - Τοποθετήσεις (Βελτιώσεις - Υπεραριθμίες, μερική και ολική διάθεση)
Υπηρεσιακές μεταβολές (Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις, φύλλα μητρώου)
Υπηρεσιακές μεταβολές (Myschool)
Επιλογή στελεχών
Γραμματεία ΠΥΣΔΕ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ)
Διαχείριση Μητρώου-apografi.gov.gr
(Οργανόγραμμα, 5ετής 1ετής προγραμματισμός προσλήψεων Ψηφιακά περιγράμματα, διαχείριση προσωπικού) (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ)

Γ' ΠροσωπικούΔημογέροντα Σοφία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503524
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Γνησιότητα τίτλων - πιστοποιητικών εκπαιδευτικών
Βεβαιώσεις ελέγχου γνησιότητας
Υπηρεσιακές μεταβολές Αναγνώριση προϋπηρεσιών μονίμων (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ)
Αναπληρωτές (γνησιότητα πιστοποιητικών -αναγνώριση προϋπηρεσιών)
Αναπληρωτές (τήρηση αρχείου - ατομικοί φάκελοι)
Αναπληρωτές Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων έλεγχος
Απάντηση σε ελέγχους γνησιότητας

)

Γ' ΠροσωπικούΔημογέροντα Σοφία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503524
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Γνησιότητα τίτλων - πιστοποιητικών εκπαιδευτικών
Βεβαιώσεις ελέγχου γνησιότητας
Υπηρεσιακές μεταβολές Αναγνώριση προϋπηρεσιών μονίμων (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ)
Αναπληρωτές (γνησιότητα πιστοποιητικών -αναγνώριση προϋπηρεσιών)
Αναπληρωτές (τήρηση αρχείου - ατομικοί φάκελοι)
Αναπληρωτές Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων έλεγχος κλπ
Απάντηση σε ελέγχους γνησιότητας

Γ' ΠροσωπικούΛουκάς Κωνσταντίνος
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503525
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Στοιχεία Ατομικών Φακέλων (Προσωπικό Μητρώο)

Γ' ΠροσωπικούΝικήσιανη Σωτηρία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503525
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Συντάξεις – Απολύσεις
Αποφάσεις υπερωριών
Άδειες προσωπικού

Γ' ΠροσωπικούΜπάμπου Χριστίνα
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503526
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υπηρεσιακές μεταβολές: μετατάξεις, αποσπάσεις
Υπηρεσιακές μεταβολές: Προσλήψεις - Τοποθετήσεις (Βελτιώσεις - Υπεραριθμίες, μερική και ολική διάθεση)
Υπηρεσιακές μεταβολές (Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις, φύλλα μητρώου)
Υπηρεσιακές μεταβολές (Myschool)(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ)
Βεβαιώσεις ελέγχου γνησιότητας
Αξιολόγηση προσωπικού
Κινητικότητα – ΕΣΚ
Εκλογές αιρετών- υπηρεσιακών συμβουλίων

Γ' ΠροσωπικούΧλιάρα Ελένη
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503524
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Αναπληρωτές (προσλήψεις - τοποθετήσεις -καταχώρηση παρουσιών - άδειες - παρουσιολόγια)
Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Αναπληρωτές (ωράριο- μισθοδοσία)

Γ' ΠροσωπικούΝταμπώση Αικατερίνη
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503524
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Αναπληρωτές (προσλήψεις - τοποθετήσεις -καταχώρηση παρουσιών - άδειες - παρουσιολόγια)
Αναπληρωτές (τήρηση αρχείου - ατομικοί φάκελοι)
Αναπληρωτές Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων έλεγχος κλπ Απάντηση σε ελέγχους γνησιότητας

Γ' ΠροσωπικούΛαλιώτου Μαρία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Επιλογή στελεχών
Γραμματεία ΠΥΣΔΕ

Δ' ΠληροφορικήςΚομβόκης Αθανάσιος
Προϊστάμενος Τμήματος Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
2513503512
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υποστήριξη θεμάτων πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Δ' ΠληροφορικήςΚουκουλάκης Δημήτριος
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2513503533
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υποστήριξη θεμάτων πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΑλεξίου Ζωή
Προϊσταμένη Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων
2513503528-529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτητση - Αξιολόγηση μαθητών
Αναλυτικά προγράμματα - Μέθοδοι διδασκαλίας -Ύλη  διδασκαλίας - Παρακολούθηση και συντονισμός ύλης
Λειτουργία Σχολείων - Διαίρεση τάξεων σε τμήματα
Καταγραφή κενών και πλεονασμάτων -Συμπλήρωση  ωραρίου εκπαιδευτικών
Θέματα Ειδικής Αγωγής - Eγκρίσεις κατ' οίκον διδασκαλίας
Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ωρολόγια προγράμματα Σχολικών Μονάδων

Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr