Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στατιστικά Διευθύνσεων

Στοιχεία σχολικής χρονιάς 2023-2024

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Σχολικές Μονάδες

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές και Μαθήτριες

Χάρτης Σχολικών Μονάδων ΠΔΕΑΜΘ - https://maps.sch.gr/

Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr