Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σας αποστέλλουμε την Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 καθώς και συνημμένο πίνακα excel με τα παραρτήματα αυτής και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες σας.
Σας ενημερώνουμε ότι στους διαθέσιμους υποψήφιους των οικείων πινάκων θα σταλεί ενημερωτικό no reply mail.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

pdfΠΕ23-30_Ειδική_Πρόσκληση_Ω31Π46ΜΤΛΗ-ΩΩΧ.pdf841.44 KB

xlsxΠαράρτημα_ΚΕΝΑ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΠΕ23-ΠΕ30.xlsx607.48 KB

1773
Ω31Π46ΜΤΛΗ-ΩΩΧ