Τρίτη, Μαϊος 24, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σας αποστέλλουμε την Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 καθώς και συνημμένο πίνακα excel με τα παραρτήματα αυτής και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες σας.
Σας ενημερώνουμε ότι στους διαθέσιμους υποψήφιους των οικείων πινάκων θα σταλεί ενημερωτικό no reply mail.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

pdfΠΕ23-30_Ειδική_Πρόσκληση_Ω31Π46ΜΤΛΗ-ΩΩΧ.pdf841.44 KB

xlsxΠαράρτημα_ΚΕΝΑ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΠΕ23-ΠΕ30.xlsx607.48 KB

Σας αποστέλλουμε εκ νέου το αρχείο της ειδικής πρόσκλησης και το αρχείο των παραρτημάτων αυτής και παρακαλούμε για την ανάρτηση των ορθών στις ιστοσελίδες σας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στάλθηκε no reply mail στους διαθέσιμους υποψήφιους που βρίσκονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των εν λόγω κλάδων προκειμένου να ενημερωθούν για την έκδοση της ειδικής πρόσκλησης.

Τέλος, παρακαλείσθε να ελέγξετε τους πίνακες των παραρτημάτων προς αποφυγή περαιτέρω ανακοινοποιήσεων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΙΔΙΚΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΕΠΕΒΠ_64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ_ανακοιν.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ανακοιν.xlsx