Ανακοινώνεται ότι, μετά τις δηλώσεις προτιμήσεων, οι θέσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών ΠΕ23 Ψυχολόγων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ, διαμορφώνονται όπως το συνημμένο αρχείο: βλέπε εδώ

Την Πέμπτη 12/12/2019

        όσοι αναπληρωτές ΕΕΠ ΠΕ23 έχουν προσληφθεί σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ, να επικοινωνήσουν πρώτα με τις αντίστοιχες  Διευθύνσεις  Β/θμιας εκπαίδευσης  (σχετικά με την αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα Εργάνη ) και να προσέλθουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Τέρμα Σισμανόγλου) προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση και το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.docx

--
--