Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

×

Error

Oops! Search Type not found.. ; (

Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις

30 | 2024-07-05 11:18:30 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : Α. Π.: 75110/Κ1| ΑΔΑ : Ψ1ΠΟ46ΝΚΠΔ-8ΥΩ|
101 | 2024-07-03 06:00:13 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ.| ΑΔΑ : 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ|
29 | 2024-06-27 05:52:52 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5284| ΑΔΑ : 68ΗΧ6-4ΞΟ|
52 | 2024-06-03 06:01:31 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 69832| ΑΔΑ : 6ΖΣΕ46Ψ8ΧΒ-ΣΓΚ|
264 | 2024-04-03 06:18:08 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 32538 /Θ2| ΑΔΑ : |

Διοικητικά Θέματα

159 | 2024-07-03 12:01:57 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
382 | 2023-11-09 08:55:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : | ΑΔΑ : |
256 | 2023-11-08 13:37:27 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Β| ΑΔΑ : ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ|
298 | 2023-11-08 13:34:03 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Α| ΑΔΑ : 6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71|
355 | 2023-10-20 09:35:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr