Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

586 Ανακοινωσεις
331 | 2022-01-21 11:49:08 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 6ΠΟΒ46ΜΤΛΗ-ΔΝΕ|
132 | 2022-01-20 09:03:03 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
104 | 2022-01-20 09:01:56 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
112 | 2022-01-20 09:01:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
91 | 2022-01-03 09:26:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 73| ΑΔΑ : Ψ9ΞΒ46ΜΤΛΗ-Ν5Ζ|
99 | 2022-01-03 09:24:17 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 73| ΑΔΑ : 65Ε546ΜΤΛΗ-ΘΞΓ|
128 | 2021-12-16 08:35:26 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
154 | 2021-12-09 07:46:11 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 13402| ΑΔΑ : Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ|
136 | 2021-12-02 12:38:04 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
183 | 2021-12-01 11:33:35 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|