Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

554 Ανακοινωσεις
543 | 2021-08-24 11:45:47 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
199 | 2021-08-20 08:40:49 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7065| ΑΔΑ : ΩΦΧΠ46ΜΤΛΗ-Λ7Ι|
189 | 2021-08-20 05:46:53 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
170 | 2021-08-20 05:44:49 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7153| ΑΔΑ : --|
244 | 2021-08-19 09:31:19 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
256 | 2021-08-16 05:20:00 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
230 | 2021-08-13 10:31:47 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7054| ΑΔΑ : 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ|
175 | 2021-08-13 06:37:40 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7041| ΑΔΑ : 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ|
269 | 2021-08-06 10:10:02 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
252 | 2021-08-06 09:59:37 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|