Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

×

Error

Oops! Search Type not found.. ; (

Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις

216 | 2024-04-03 06:18:08 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 32538 /Θ2| ΑΔΑ : |
130 | 2024-03-29 20:41:17 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 46 /ΔΕΠΠΣ| ΑΔΑ : ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ|
165 | 2024-03-27 10:06:50 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 2232.1/20037/2023| ΑΔΑ : Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ|
131 | 2024-03-22 07:52:24 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
143 | 2024-03-13 07:12:10 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 9Η2Ρ46ΝΠΙΘ-14Γ|

Διοικητικά Θέματα

335 | 2023-11-09 08:55:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : | ΑΔΑ : |
209 | 2023-11-08 13:37:27 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Β| ΑΔΑ : ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ|
210 | 2023-11-08 13:34:03 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Α| ΑΔΑ : 6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71|
304 | 2023-10-20 09:35:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
297 | 2023-10-03 06:54:15 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr