Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

586 Ανακοινωσεις
477 | 2020-11-06 12:43:00 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
573 | 2020-11-06 12:38:25 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
529 | 2020-11-04 10:46:17 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10930| ΑΔΑ : ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ|
554 | 2020-11-04 10:42:03 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10904| ΑΔΑ : --|
510 | 2020-11-04 10:39:33 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10905| ΑΔΑ : 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ|
305 | 2020-11-01 11:24:26 | Κατηγορία : esten | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
537 | 2020-10-30 11:06:20 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10713| ΑΔΑ : 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-717|
562 | 2020-10-26 13:04:20 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
512 | 2020-10-21 10:02:27 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
626 | 2020-10-20 11:44:19 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|