Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

656 Ανακοινωσεις
50 | 2022-12-20 11:21:17 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
42 | 2022-12-14 13:01:36 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 154796/Ε1| ΑΔΑ : ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ|
41 | 2022-12-14 12:54:23 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 154852/Ε4| ΑΔΑ : ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ|
52 | 2022-12-14 12:49:32 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 15504| ΑΔΑ : ΨΔΠ246ΜΤΛΗ-Ο89|
51 | 2022-12-08 15:23:57 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ|
46 | 2022-12-07 12:46:17 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
27 | 2022-12-06 13:43:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 14812Β| ΑΔΑ : 69Μ246ΜΤΛΗ-ΚΤΨ|
52 | 2022-12-06 13:39:21 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6ΨΡ946ΜΤΛΗ-ΝΣ9| ΑΔΑ : 14812Α|
69 | 2022-12-05 11:15:53 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
28 | 2022-12-02 10:06:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|