Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

554 Ανακοινωσεις
919 | 2020-07-02 19:41:52 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
661 | 2020-07-02 19:34:41 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6303| ΑΔΑ : Ω2Λ246ΜΤΛΗ-Ξ9Σ|
647 | 2020-07-02 14:20:37 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
665 | 2020-07-01 13:15:56 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
632 | 2020-07-01 13:14:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 75/ΕΕΠΠΣ| ΑΔΑ : ΩΑ1146ΜΤΛΗ-ΛΟΞ|
604 | 2020-06-30 05:40:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6357| ΑΔΑ : --|
608 | 2020-06-30 05:33:06 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6345| ΑΔΑ : ΨΒΧΖ46ΜΤΛΗ-0ΟΝ|
630 | 2020-06-29 08:44:45 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6307| ΑΔΑ : --|
629 | 2020-06-29 08:42:52 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6306| ΑΔΑ : --|
654 | 2020-06-26 11:58:23 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6301| ΑΔΑ : --|