Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

554 Ανακοινωσεις
676 | 2020-06-26 09:53:41 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6247| ΑΔΑ : --|
582 | 2020-06-25 07:11:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6178| ΑΔΑ : --|
635 | 2020-06-19 07:56:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5871| ΑΔΑ : ΩΡΒΣ46ΜΤΛΗ-4Ν8|
623 | 2020-06-19 07:52:42 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5862| ΑΔΑ : --|
677 | 2020-06-19 06:37:56 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
679 | 2020-06-12 09:41:04 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
623 | 2020-06-11 11:07:37 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5524| ΑΔΑ : --|
678 | 2020-06-11 09:17:27 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
687 | 2020-06-09 09:12:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5395| ΑΔΑ : Ω9ΖΓ46ΜΤΛΗ-Ε3Ι|
703 | 2020-06-04 11:00:14 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|