Κυριακή, Φεβρουάριος 05, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

637 Ανακοινωσεις
25 | 2022-10-20 04:40:20 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 128275| ΑΔΑ : --|
171 | 2022-10-13 11:53:40 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
69 | 2022-10-13 08:28:18 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12375| ΑΔΑ : ΨΧ0446ΜΤΛΗ-Α7Λ|
29 | 2022-10-13 06:57:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
57 | 2022-10-12 08:17:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
73 | 2022-10-10 11:28:50 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12032Α| ΑΔΑ : Ω3ΨΧ46ΜΤΛΗ-Π7Π|
45 | 2022-10-10 11:25:34 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12032| ΑΔΑ : 99ΖΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛ3|
54 | 2022-10-07 11:53:07 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
25 | 2022-10-07 11:51:01 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
125 | 2022-10-05 07:10:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|