Δευτέρα, Νοέμβριος 28, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

611 Ανακοινωσεις
674 | 2020-05-22 06:10:42 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4733| ΑΔΑ : ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ|
614 | 2020-05-22 04:33:28 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4760| ΑΔΑ : ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5|
664 | 2020-05-21 06:27:10 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4697| ΑΔΑ : 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ|
777 | 2020-05-21 05:59:00 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
737 | 2020-05-21 04:32:43 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4684| ΑΔΑ : --|
764 | 2020-05-19 04:52:18 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4531| ΑΔΑ : --|
1066 | 2020-05-19 04:41:33 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4588| ΑΔΑ : --|
783 | 2020-05-17 05:20:14 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4507| ΑΔΑ : --|
702 | 2020-05-15 12:16:08 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4196ΙΑ| ΑΔΑ : Ψ8Ξ946ΜΤΛΗ-8ΗΙ|
650 | 2020-05-15 08:42:45 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4494| ΑΔΑ : --|